PROOF OF WORK

10. 5. 2022

Nechce se Vám číst?

Investování do kryptoměn s sebou přináší nutnost poctivého studia transakčních procesů a cizích termínů. Jedním z nich je anglický výraz Proof of Work (PoW). Pojďme se o něm dozvědět něco více.

Někteří lidé připisují vznik PoW Satoshi Nakamotovi, otci Bitcoinu. Skutečným tvůrcem PoW je však Adam Back, který jej vytvořil jako ochranu před DoS útoky a spamem již v roce 1997. Do peněžního systému jej poté implementoval Hal Finney (který ostatně jako první přijal transakci v Bitcoinu). 

Proof of Work pochází z angličtiny a v překladu jde o důkaz práce či výkonu, kdy uživatel prokazuje, jakou hodnotu má platební prostředek, na který vynaložil svoji práci. Slovy kryptoměnového světa vynakládají těžaři svůj výpočetní výkon pro vytváření bloků. 

Proof of Work je velmi těžké vytvořit, ale také lehké ověřit. Vzhledem k rozšířenosti a popularitě Bitcoinu se Proof of Work používá k zabezpečení bitcoinové sítě. V případě Bitcoinu vzniká PoW prostřednictvím výpočtu hashovací funkce – dojde k převedení vstupních dat na číslo.

Cílem Proof of Work v Bitcoinu je zabránění dvojího utrácení (double spending), jinak řečeno podvodům v transakcích. PoW zabraňuje, aby uživatel totožné Bitcoiny v určité výši neposlal dvěma dalším uživatelům zároveň. V běžném a již zavedeném finančním světě těmto podvodům zabraňuje centrální autorita. Bitcoin je ale postavený na decentralizaci, a tak musel být vytvořen Proof of Work, který transakce hlídá. 

V rámci PoW se ještě setkáváme s tzv. 51% útokem. Tento pojem vyjadřuje situaci, kdy těžař nebo mining pool má více než 1/2 výkonu celé sítě. To sice nemusí nutně znamenat znehodnocení transakcí (i když taková situace možná je), nicméně pokud by někdo vlastnil více než 51 % výpočetní síly, znamenalo by to snížení hodnoty dané kryptoměny a ve svém důsledku třeba i pád celé sítě.